07:21, 29/12/2017

TPS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TPS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
  000000007141178_New_Doc_2017_12_29_1.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

48.0

4.5 (10.34%)
Giá tham chiếu43.5
Giá mở cửa43.5
Giá cao nhất43.5
Giá thấp nhất43.5
Giá đóng cửa48.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.95%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)240.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,068.2
P/E11.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,373.3
P/B3.9
Lợi tức cổ phiếu (%)18
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
24/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
23/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
22/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
21/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
20/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
17/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
16/05

48.00

4.50 (10.34%)

00
15/05

48.00

5.50 (12.94%)

2008,700
14/05

42.50

0.00 (0.00%)

00
13/05

42.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06-04-2018 Ngày đăng...

12/12/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu đăng ký giao...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về:+ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án:...

22/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi vốn điều...

10/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sửa đổi...

26/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ...

19/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3...

25/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/09/2017Ngày...

23/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chào bán cổ phiếu...

19/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm...

14/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn (TPS) công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt dự án Đầu tư, nâng cấp...

14/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Băng Tuyết chức vụ Thành viên BKS từ ngày...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Quy chế trả lương, thưởng cho người lao động- Sửa đổi, bổ...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu...

29/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2017Ngày đăng ký cuối...

03/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:- Báo cáo...

19/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

19/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

07/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Nội dung Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch...

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

24/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ban hành Điều lệ Công ty đã...

29/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Võ Văn Đức chức vụ...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Nội dung trình ĐHĐCĐ bất...

19/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố bà Lê Thị Thanh Thuận từ nhiệm chức...

29/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 09...

25/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các...

22/11/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố hủy ngày 11/11/2016 là ngày đăng...

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường...

08/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố ký hợp đồng kiểm toán với Công ty...

31/10/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 11...

25/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q3, 09 tháng và...

14/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Ban hành Điều lệ Công...

29/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai Nghị quyết 66/NQ- HĐTV...

21/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD...

10/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2016Ngày đăng...

01/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố ông Phạm Tiến Dũng, TGĐ, nghỉ hưu từ ngày...

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2016Ngày giao...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 27/04/2016:-...

19/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Mã chứng khoán: TPS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 582.600 CP (tỷ lệ 36,41%) - Tên của người có liên...

08/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q1/2016...

18/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 2015 và...

18/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD năm 2015...

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Lộc và ông...

28/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn công bố bổ nhiệm ông Tạ Chương Chín, Thành viên HĐQT/...

01/12/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam