09:46, 21/07/2017

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Điện lực Miền Trung đầu tư và được các đơn vị ủy quyền thoái vốn tại CTCP Thủy điện A Vương

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Điện lực Miền Trung đầu tư và được các đơn vị ủy quyền thoái vốn tại CTCP Thủy điện A Vương
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Đầu tư xây dựng sản xuất và kinh doanh nguồn điện; Dịch vụ cẩu tải, thiết bị thử tải, lọc dầu ...
1.120.460.000.000 đồng

 

750.520.520.000 đồng
 
10.000 đồng/cổ phần
17.000 đồng/cổ phần
5.666.134 cổ phần
5.666.134 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 22/07/2017 đến 15h30 ngày 15/08/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 22/08/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 23/08/2017 đến 16 giờ ngày 01/09/2017
Từ ngày 24/08/2017 đến ngày 29/08/2017

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-dau-gia-CTCP-Thuy-dien-A-Vuong.doc
  2.-NQEVN-phe-duyet-phuong-an-thoai-von-va-gia-khoi-diem-AVC.pdf
  3.-NQEVNCPC-va-cac-don-vi-ve-phuong-an-thoai-von-tai-AVC.pdf
  4.-CVUBCKNN-gui-EVNCPC.pdf
  5.-Dieu-le-AVC.pdf
  6.-Ban-CBTT-thoai-von-AVC.pdf
  7.-BCTC-Q12017-AVC.pdf
  8.-BCTC2016-AVC.pdf
  9.-BCTC2015-AVC.pdf
  Don-dang-ky-dau-gia.zip
  Phu-luc-Danh-sach-cac-Dai-ly-dau-gia.doc
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Doanh nghiệp cùng ngành