08:28, 03/04/2017

Sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình

Ngày 30/3/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) An Bình.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0031/NH-GP ngày 15/4/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP An Bình và Khoản c Điều 1 Quyết định của Thống đốc NHNN số 77/QĐ-NH5 ngày 15/4/1993 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP An Bình thành: “Vốn điều lệ: 5.319.496.290.000 VND (Năm nghìn ba trăm mười chín tỷ bốn trăm chín mươi sáu triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng)”.

Ngân hàng TMCP An Bình có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các TCTD đối với nội dung thay đổi trên.

Thống đốc NHNN giao Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội) có trách nhiệm giám sát việc Ngân hàng TMCP An Bình đảm bảo tuân thủ đúng quy định và các văn bản hướng dẫn của NHNN.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0031/NH-GP ngày 15/4/1993 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP An Bình. Quyết định số 1788/QĐ-NHNN ngày 19/8/2013 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Theo SBV
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.0

0.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)531,949,629
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)508.4
P/E0.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,983.1
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Doanh nghiệp cùng ngành