06:58, 13/05/2016

PTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương (PTT) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.     Thời gian: 08giờ 30’, thứ Ba ngày 24/5/2016 (Đón tiếp từ 8h00’).

2.      Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 5, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam.

Số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, Hà Nội.

3.      Thành phần: Các cổ đông/Người được ủy quyền họp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của PVTrans- PTT có tên trong Danh sách tổng họp người sở hữu chứng khoán sổ V363/2016-PTT/VSD-ĐK ngày 28/3/2016 (ngày chốt danh sách cổ đông) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4.      Nội dung:

-          Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.

-          Báo cáo Hoạt động năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 cùa BKS.

-         Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 cùa Giám đổc. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

-          Phương án phân bổ lợi nhuận năm 2015. 

Báo cáo Thực hiện thù lao năm 2015 và Ke hoạch thù lao năm 2016 cùa HĐQT và BKS.

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

-          Ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty thay thế Quy chế hiện hành.

-          Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016.

-          Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu4.8
Giá mở cửa4.8
Giá cao nhất4.8
Giá thấp nhất4.8
Giá đóng cửa4.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)48.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)354.8
P/E13.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,107.9
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

4.80

0.00 (0.00%)

00
13/12

4.80

0.00 (0.00%)

00
12/12

5.20

0.60 (13.04%)

15,50074,400
11/12

4.60

0.60 (15.00%)

6,10028,020
08/12

4.00

0.00 (0.00%)

00
07/12

4.00

0.00 (0.00%)

00
06/12

4.00

0.50 (14.29%)

200790
05/12

3.50

0.00 (0.00%)

00
04/12

3.50

0.00 (0.00%)

00
01/12

3.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) công bố bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn chức vụ...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương, Thành viên HĐQT,...

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2017Ngày đăng...

30/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố bổ nhiệm ông Lê Quang Tuấn chức vụ...

25/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương Nga chức...

24/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016Thời gian họp:...

12/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố bổ nhiệm ông Đỗ Trung Thành chức vụ...

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

20/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

26/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố tái bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy chức vụ...

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Thời gian họp:...

26/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố bổ nhiệm ông Bùi Văn Đại thay thế...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

06/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2014Thời...

01/11/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lê Tiến Dũng từ ngày 1/11/2013Bổ nhiệm có thời...

10/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PTT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/20123. Lý do và mục đích:...

17/05/2012

Thay đổi BLĐ

PTT: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQTBầu ông Đào Mạnh Tiến - TVHĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Dầu...

17/05/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

PTT: Báo cáo tài chính kiểm toán 2011 Tải file dữ liệu gốc

08/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

PTT: Nghị quyết Đại hội cổ đôngTải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2012 2. Ngày giao...

21/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

05/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Vương Dũng Hoàng thôi giữ chức vụ...

11/08/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PTT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08...

01/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

24/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm có...

14/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thông báo thay đổi ban lãnh đạo.    Miễn nhiễm chức...

07/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông...

12/11/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT - UPCoM) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên ban lãnh đạo như sau:- Ông Nguyễn Quốc...

Doanh nghiệp cùng ngành