01:57, 18/03/2014

POV - Dự kiến ngày 19/4 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2014


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2014

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/4/2014

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2, khách sạn Ngân Hà, số 158 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung họp: 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Các vấn đề khác.

 (Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website: http://www.pvoilvungang.com.vn trước ngày 01/4/2014)

 

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.5
Giá mở cửa9.5
Giá cao nhất9.5
Giá thấp nhất9.5
Giá đóng cửa9.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)95.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)788.2
P/E12.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,691.6
P/B0.6
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

9.50

0.00 (0.00%)

00
13/12

9.50

0.00 (0.00%)

20162
12/12

9.50

0.00 (0.00%)

00
11/12

9.50

0.00 (0.00%)

00
08/12

9.50

0.00 (0.00%)

00
07/12

9.50

0.00 (0.00%)

00
06/12

9.50

0.00 (0.00%)

00
05/12

9.50

1.00 (11.76%)

100950
04/12

8.50

0.00 (0.00%)

00
01/12

8.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

24/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

08/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

12/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/05/2017Ngày đăng ký cuối...

13/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký cuối...

17/02/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

08/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

08/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày...

25/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

07/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại, phó giám đốc...

07/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức...

22/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo...

06/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

29/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

19/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2014Thời...

20/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

25/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

POV: Ngày 14/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (mã CK: POV...

05/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012 2. Ngày giao dịch...

17/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

POV: Nghị quyết 2011Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 -...

23/09/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Upcom tại Sở giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam