03:31, 27/04/2016

NDP - Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ

CTCP Dược phẩm 2-9 Tp Hồ Chí Minh (NDP) công bố Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ như sau:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;

Ket quả giám sát hoạt động của Ban Tống giám đốc;

Phương hướng hoạt động trong năm 2016;

Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2015

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Tống tài sản: 157.917.425.795 đồng;^

Doanh thu thuần: 215.741.664.082 đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 12.932.236.402 đồng;

Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nghị quyết trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2015;

Thông qua phưong án sản xuất kinh doanh năm 2016

Doanh thu thuần: 260 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng;

Thông qua mức chia cố tức năm 2015

Mức chia cổ tức năm 2015 = 20% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt. Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cố đông trên Website Công ty;

Trích quĩ phúc lợi công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2015

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2015 đế làm quỹ phúc lợi của Công ty;

Thông qua việc lựa chọn công ty Kiếm toán cho năm 2016

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK NN đế tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm;

Thông qua đề xuất dự kiến phuơng án chia cỗ tức năm 2016

Đề xuất dự kiến cổ tức tối thiểu năm 2016 là 20% vốn điều lệ ;

Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V

- Danh sách thành viên HĐQT mới:

Ông Hoàng Minh Châu

Ông Lã Xuân Hạnh

Ông Nguyễn Văn Giang

Bà Dương Thị Lan

Ông Lê Văn Sản - Danh sách thành viên BKS mới:

Ông Phạm Thành Đạt

Bà Vũ Thị Nga

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Thông qua phương án sửa đổi khoản 1 điều 26 Điều lệ công ty năm 2015: Chủ tịch Hội đông quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

25.1

-2.9 (-10.36%)
Giá tham chiếu28.0
Giá mở cửa25.1
Giá cao nhất25.1
Giá thấp nhất25.1
Giá đóng cửa25.1
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,550,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)139.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,451.6
P/E5.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)25,809.5
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

25.10

2.90 (10.36%)

1002,510
14/12

28.00

0.40 (1.41%)

2,10058,810
13/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
12/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
11/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
08/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
07/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
06/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
05/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
04/12

28.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bà Đoàn Thị Lệ từ nhiệm...

29/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

02/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Vân...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố thay đổi mẫu dấu của công...

07/07/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố thay đổi tên công ty thành...

15/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng...

03/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2017Ngày đăng ký cuối...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/03/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng...

18/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

17/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố chấm dứt hợp đồng lao động với bà...

04/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh công bố nghị quyết...

30/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10...

22/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2016Ngày...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng mặt bằng số 5 Kinh Dương Vương...

09/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dương...

22/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố miễn nhiệm bà Trịnh Bích Dung...

12/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016Thời gian họp: 07h30, ngày 12/05/2016Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Victory, địa chỉ: 14 Võ...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Cá nhân/tổ chức đầu tư: Ông Ngô Nam Thắng- Người có liên quan của tổ chức: CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: NDP- Số lượng...

03/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016Ngày đăng ký...

22/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc kết quả...

20/11/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam