07:34, 12/05/2016

NDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 so với quý 1/2015

CTCP Dược phẩm 2-9 Tp Hồ Chí Minh (NDP) công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2016 so với quý 1/2015 như sau:

Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 giảm 34,51% so với quý 1 năm 2015 theo chi tiết sau:

ĐVT: VNĐ

TT

Chỉ tiêu

Quý 1 năm 2016

Quý I năm 2015

Chênh lệch

Giá trị

Tỷ ỉệ %

A

B

1

2

3=1-2

4=3/2

1

Lợi nhuận từ HĐSXKD

4.922.107.941

7.031.297.731

-2.109.189.790

-30

2

Lợi nhuận khác

8 744.637

276.377.896

-267.633.259

-96,84

3

Lợi nhuận trước thuế

4.930.852.578

7.307.675.627

-2.376.823.049

-32,53

4

Thuế TNDN

800.000.000

1.000.000.000

-200.000.000

-20

5

Lợi nhuận sau thuế

4.130.852.578

6.307.675.627

-2.176.823.049

-34,51

 
Công ty cổ phần dược phẩm 2-9 Tp HCM xin giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 giảm 30% so với quý 1 năm 2015 với nguyên nhân chủ yểu: thị trường dược phẩm cạnh tranh gay gắt, sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiêu thụ, sản lượng tiêu thụ giảm, doanh thu giảm 5.606.028.884đ.

Lợi nhuận khác quý 1 năm 2016 giảm 96,84% so với cùng kỳ quý 1 năm 2015 với nguyên nhân chủ yếu: Quý 1 năm 2015 Công ty có một khoản thanh lý nhượng bán tài sản hết khấu hao là: 272.727.273đ, trong khi đó quý 1 năm 2016 không có khoản này dẫn đến lợi nhuận khác quý 1 năm 2016 giảm mạnh so với quý 1 năm 2015.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 giảm so với quý 1 năm 2015 là: 34,51%.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

28.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu28.4
Giá mở cửa28.4
Giá cao nhất28.4
Giá thấp nhất28.4
Giá đóng cửa28.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.99%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,550,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)157.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,451.6
P/E6.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)25,809.5
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
11/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
08/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
07/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
06/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
05/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
04/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
01/12

28.40

0.00 (0.00%)

00
30/11

28.40

0.00 (0.00%)

00
29/11

28.40

0.00 (0.00%)

00
28/11

28.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/09/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bà Đoàn Thị Lệ từ nhiệm...

29/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

02/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Vân...

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

10/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố thay đổi mẫu dấu của công...

07/07/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh (NDP) công bố thay đổi tên công ty thành...

15/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng...

03/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2017Ngày đăng ký cuối...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/03/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng...

18/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

17/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố chấm dứt hợp đồng lao động với bà...

04/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh công bố nghị quyết...

30/09/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10...

22/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2016Ngày...

18/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng mặt bằng số 5 Kinh Dương Vương...

09/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh công bố bổ nhiệm ông Võ Ngọc Dương...

22/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

01/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố miễn nhiệm bà Trịnh Bích Dung...

12/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016Thời gian họp: 07h30, ngày 12/05/2016Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Victory, địa chỉ: 14 Võ...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

31/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Cá nhân/tổ chức đầu tư: Ông Ngô Nam Thắng- Người có liên quan của tổ chức: CTCP Xây dựng Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: NDP- Số lượng...

03/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016Ngày đăng ký...

22/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh công bố nghị quyết HĐQT về việc kết quả...

20/11/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP Hồ CHí Minh chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam