01:51, 27/01/2015

Năm 2014, ACBS báo lãi 318 tỷ đồng

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2014 và lũy kế năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 4 của ACBS đạt 99,55 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 36,5 tỷ đồng, đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 8,02 tỷ. Lợi nhuận sau thuế quý 4 này đạt 63,78 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 50,35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ lên đến 129,69 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2014, doanh thu của ACBS đạt hơn 367 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 318 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 248,8 tỷ, tăng 176,3% so với cùng kỳ.

ACBS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4 của công ty lãi trên 50 tỷ đồng là do doanh thu môi giới tăng 53%, doanh thu từ hoạt động khác tăng 71%, doanh thu từ đầu tư chứng khoán góp vốn giảm 37%, chi phí hoạt động kinh doanh giảm 87% và chi phí doanh nghiệp giảm 36%.

Tính đến ngày 31/12/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của ACBS tăng hơn 300 tỷ lên 515 tỷ đồng, tổng tài sản công ty đạt 2.441,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

TIN SÀN, SỞ
12

Lịch sự kiện

19/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái chức vụ Chủ tịch HĐTV thay thế ông Andrew Colin Vallis từ ngày...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hông...

Doanh nghiệp cùng ngành