07:37, 12/04/2017

MST: Thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật

Ngày 07/04/2017, HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST) đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đối với Ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 10/04/2017.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kể từ ngày 10/04/2017.

Điều 3. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung như sau:

3.1.    Thời gian chốt danh sách cổ đồng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 la ngày: 25/04/2017.

3.2.    Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Dự kiến trong tháng 05 năm 2017, tại Hà Nội và sẽ được ghi cụ thể trong giấy mời triệu tập Đại hội.

3.3.    Nội dung Đại hội:

•    Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

•    Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

•    Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

•    Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

•    Các nội dung trình đại hội thông qua.

•    Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

13.9

-0.3 (-2.11%)
Giá tham chiếu14.2
Giá mở cửa14.3
Giá cao nhất14.3
Giá thấp nhất14.2
Giá đóng cửa14.2
Khối lượng207,000
Giao dịch ròng NĐTNN-9,700
Room nước ngoài còn lại48.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)18,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)250.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)477.4
P/E29.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,369.2
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
21/11

14.20

0.10 (0.70%)

207,0003,664,760
20/11

14.30

0.20 (1.42%)

167,4002,393,280
17/11

14.10

0.60 (4.08%)

414,7005,942,170
16/11

14.70

0.00 (0.00%)

518,5007,626,710
15/11

14.70

0.00 (0.00%)

399,8005,818,300
14/11

14.70

0.50 (3.52%)

546,5007,940,000
13/11

14.20

0.20 (1.39%)

197,9002,841,200
10/11

14.40

0.10 (0.69%)

447,5006,533,300
09/11

14.50

0.20 (1.36%)

203,6003,093,580
08/11

14.70

0.20 (1.38%)

377,5005,440,260

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt...

23/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố bổ nhiệm bà Đoàn Thị Quỳnh Trang chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông...

24/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04...

10/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Quang, Chủ tịch HĐQT,...

07/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ...

01/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 03/04/2017:-...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

19/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường chức vụ...

18/11/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được phép giao dịch ký quỹ từ ngày...

15/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

10/05/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 không được phép ký quỹ từ ngày 10...

10/05/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 chính thức niêm yết trên HNX:Số lượng cổ phiếu niêm yết: 18...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam