01:35, 03/03/2017

MobiFone tiếp tục thực hiện thoái vốn tại TPbank và Seabank

Trước đó MobiFone đã tiến hành thoái vốn tại hai ngân hàng TPbank và Seabank, tuy nhiên chưa thành công do do thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều khó khăn, thanh khoản của các cổ phiếu ngân hàng chưa niêm yết còn thấp.

Năm 2016, MobiFone tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) theo chủ trương thoái vốn các doanh nghiệp ngoài ngành.

Theo đại diện của Mobifone, công ty Viễn thông này đã hoàn thành thoái một phần vốn góp tại TPBank, tuy nhiên, chưa thoái vốn được cổ phần tại SeABank và một phần vốn còn lại tại TPBank. Nguyên nhân tổng công ty này chưa thoái vốn thành công tại SeABank và TPBank là do thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều khó khăn, thanh khoản của các cổ phiếu ngân hàng chưa niêm yết còn thấp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức bán đấu giá toàn bộ 14.285.714 cổ phần của TPBank do Mobifone sở hữu vào ngày 25/04/2016. Mặc dù đưa ra giá khởi điểm chỉ 8.900 đồng/cổ phiếu, nghĩa là thấp hơn mệnh giá, nhưng cổ phần TPBank vẫn “nằm im bất động” gần 40%.

Còn tại Seabank, có tới 33,4 triệu cổ phần của MobiFone được chào bán với mức giá thấp nhưng khi hết hạn đăng ký vẫn không có nhà đầu tư nào đấu giá.

Đại diện MobiFone cho biết, năm 2017 vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn còn lại tại 2 ngân hàng này và giữ nguyên tỷ hữu đối với 4 công ty nhỏ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone, Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu, Công ty Cổ phần Dịch vụ gia tăng Mobifone và Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu.

Theo TBKD
TIN SÀN, SỞ

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành