02:00, 14/11/2016

MobiFone đã chi gần 400 triệu USD mua cổ phần AVG

Khoản đầu tư của MobiFone vào Công ty nghe nhìn Toàn cầu (AVG) phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2016 là gần 8.890 tỷ đồng, tương đương khoảng 400 triệu USD.

Theo phần thuyết minh báo cáo tài chính mới công bố, giá trị khoản đầu tư vào AVG tính đến 30/06 của Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) là 8.889,8 tỷ đồng, tương đương gần 400 triệu USD. Đây cũng là khoản đầu tư vào công ty con và đầu tư góp vốn duy nhất tăng lên trong nửa đầu năm 2016 của Tập đoàn.

Trước đó, đầu năm 2016 MobiFone đã công bố việc mua 95% cổ phần tại AVG - một thương hiệu truyền hình tham gia thị trường từ cuối năm 2011. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí phát đi cũng như nhiều lần trao đổi sau này với báo chí, lãnh đạo MobiFone khi đó không tiết lộ về giá trị thương vụ.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, số tiền mà MobiFone thực tế đã chi ra để đầu tư, góp vốn trong 6 tháng đầu năm là hơn 5.778 tỷ đồng. Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi âm gần 2.172 tỷ đồng. Khoản mục tài sản ngắn hạn của Tổng công ty tính tới 30/06 là 6.248 tỷ đồng, giảm so với mức 15.857,6 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm một phần ba, chỉ còn 1.186,7 tỷ đồng.

MobiFone hiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với việc phát triển tập trung vào 4 mảng chính gồm: di động, truyền hình, bán lẻ và đa phương tiện. Tính đến 30/6, MobiFone có tổng tài sản gần 23.200 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu đạt 16.160 tỷ.

Ngày 6/9, theo nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã tổ chức công bố quyết định thanh tra MobiFone. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG). Thời hạn thanh tra là 50 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định.

TIN SÀN, SỞ

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành