08:48, 08/06/2016

KEVS: Tái bổ nhiệm Công ty kiểm toán

Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng thông báo bổ nhiệm công ty kiểm toán như sau:

Quyết định 0606-2/16QĐ-HĐTV thông qua việc tái bổ nhiệm Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2016
Quyết định, số: 0606-2/16QĐ-HĐTV , ngày 06/06/2016.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành