02:13, 29/03/2017

HPM: 04/04 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPM của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Tháng 04/2017 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời)

          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời.

          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soat năm 2016, kế hoạch kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

+ Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;

+ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2020;

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu;

+ Một số nội dung khác.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

20.2

0.1 (0.5%)
Giá tham chiếu20.1
Giá mở cửa20.2
Giá cao nhất20.2
Giá thấp nhất20.2
Giá đóng cửa20.2
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,800,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)76.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-1,553.6
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)9,004.9
P/B2.2
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/11

20.20

0.10 (0.50%)

1002,020
17/11

20.10

0.10 (0.50%)

2004,030
16/11

20.20

0.10 (0.50%)

1002,020
15/11

20.10

0.00 (0.00%)

2004,030
14/11

20.10

0.10 (0.50%)

3006,000
13/11

20.20

0.10 (0.50%)

70014,140
10/11

20.10

0.00 (0.00%)

2004,030
09/11

20.10

0.10 (0.50%)

2004,030
08/11

20.20

0.10 (0.50%)

1002,020
07/11

20.10

0.10 (0.50%)

3006,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

10/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc bị đưa vào diện bị cảnh...

10/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không được phép kỹ quỹ từ...

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cóa tài chính Q2/2016.

08/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương,...

29/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016Thời gian họp: 08h30, ngày 29/04/2016Địa điểm tổ chức họp: S3 tầng 17 Tòa nhà 319,...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

18/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc không được phép giao dịch...

18/01/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc chính thức niêm yết cổ phiếu trên HNX:Số lượng cổ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam