03:46, 13/10/2017

HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

HOM: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

4.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu4.0
Giá mở cửa4.0
Giá cao nhất4.1
Giá thấp nhất4.0
Giá đóng cửa4.0
Khối lượng50,700
Giao dịch ròng NĐTNN-400
Room nước ngoài còn lại47.5%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)69,228,600
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)276.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)240.9
P/E16.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,300.8
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

4.00

0.00 (0.00%)

50,700202,810
13/12

4.00

0.20 (4.76%)

100400
12/12

4.20

0.20 (5.00%)

3,70014,820
11/12

4.00

0.10 (2.44%)

1,8007,220
08/12

4.10

0.10 (2.38%)

20,40083,660
07/12

4.20

0.00 (0.00%)

5,10021,000
06/12

4.20

0.00 (0.00%)

2,0008,360
05/12

4.20

0.10 (2.44%)

5,30021,740
04/12

4.10

0.00 (0.00%)

6,50026,790
01/12

4.10

0.10 (2.38%)

4,40018,100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (HOM) công bố miễn nhiệm ông Huỳnh Hữu Minh chức vụ Chủ...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

06/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (HOM) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt chức vụ TGĐ thay...

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (HOM) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (HOM) công bố miễn nhiệm ông Dương Đình Hội chức vụ TGĐ...

20/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Xí nghiệp vật liệu xây dựng từ ngày 01...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2017Thời gian họp: 08h00, ngày 25/04/2017Địa điểm tổ chức họp...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

24/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm bà Đậu Thị Nga chức vụ Kế...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Long chức vụ Phó...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

10/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố miễn nhiệm ông Lưu Đình Cường chức vụ Phó...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Phạm Đức Trung chức vụ Trưởng...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016 Thời gian họp: 08h00, ngày 15/04...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

15/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Trình chức vụ ủy viên...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

20/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Anh chức vụ...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Dương Đình Hội, TGĐ/ thành viên HĐQT...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

03/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015 Ngày giao...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

06/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015 Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 04 năm 2015 (Công...

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm bà Đậu Thị Nga làm người CBTT từ...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm bà Đậu Thị Nga chức vụ trưởng phòng...

23/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Dương Đình Hội thay thế ông...

17/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Lưu Đình Cường chức vụ phó...

03/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố bổ nhiệm ông Trần Đức Danh thay thế ông...

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

28/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

27/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến vào tháng...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

13/11/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai công bố thay đổi nhân sự:Ông Trương Quốc Huy thay Ông Nguyễn Trường Giang giữ...

25/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HOM: Trả cổ tức bằng cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2013 Lý do và mục đích: Trả...

01/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai thông báo ông Đặng Tăng Cường thôi giữ chức Phó Tổng Giám...

29/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2013 3. Lý...

25/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

18/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HOM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2012 3. Lý do và mục...

21/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

29/05/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Hoàng Xuân Vịnh thôi...

06/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HOM: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03...

22/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

13/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HOM: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2011 - Tỷ lệ thực...

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/09/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HOM: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.477.200 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã...

31/08/2011

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai thông báo thay đổi tên giao dịch.Link download

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

02/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HOM: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.477.200 CP Số lượng...

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 - Lý do...

07/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

07/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Thay đổi Người được ủy quyền Công bố Thông tin:...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

05/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai (HOM) thông báo thay...

16/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HOM - Đăng ký mua lại 2.000.000 Cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Xi măng Hoàng Mai 2. Địa chỉ trụ sở chính: thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An...

15/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HOM: Đã mua 1.881.100 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 1.   Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai 2.   Địa chỉ trụ sở chính: Thị...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

29/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam