03:32, 26/05/2016

HDM: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho CBNV quản lý theo chương trình ESOP

CTCP Dệt May Huế (HDM) công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên quản lý theo chương trình ESOP như sau:

Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng của quý II năm 2016, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu cụ thê như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 3 tháng đầu năm 2016

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Quý I

2015

Quý l

2016

 

Kế hoạch 2016

 

% Tăng, giảm quý 1/2016 so với quý 1/2015

 

Tỷ lệ % thực hiện quý I so với KH năm

 

1

Tổng Doanh thu (không có VAT)

Trđ

354.574

380.376

1.570.000

7,3

24,2

2

Lợi nhuận trước thuế

Trđ

10.000

13.789

55.000

37,9

25,1

3

Kim ngạch xuất khẩu

 

- Trị giá hợp đồng

1000USD

12.711,93

14.053,6

55.000

10,6

25,6

- Trị giá tính đủ NPL

1000USD

17.913,67

17.664,44

88.330

-1,4

20,0

4

Kỉm ngạch nhập khẩu

 

- Trị giá tính đủ NPL

1000USD

3.982,58

4.709,57

40.600

18,3

11,6

5

Sản phẩm chủ yếu

 

- Sợi toàn bộ

Tấn

2.561,35

2.983,62

11.667

16,5

25,6

- Vải dệt kim

Tấn

268,23

240,8

1.300

-11,4

18,5

- Sản phẩm may dệt kim

1000 sp

4.001,95

3.873,81

17.000

-3,2

22,8

6

Nộp Ngân sách

Trđ

4.290,00

5.074

18.000

18,3

28,2

7

Lao động bình quân

Người

3.933

3.950

4.010

 

 

8

Thu nhập bình quân

Đồng

5.900.000

7.333.000

7.000.000

24

 

1.1  Công tác đầu tư.

Được sự đồng ý của Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt các dự án đầu tư năm 2016 với tổng mức đầu tư là 272,4 tỷ đồng, thực hiện quý I năm 2016 là 125,5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp các trang thiết bị của Sợi, Dệt Nhuộm, May.

-      Đầu tư bổ sung, thay thế th ết bị nhà máy Sợi: 96,5 tỷ đồng.

-      Đầu tư bổ sung nâng cấp nhà máy Dệt Nhuộm: 29 tỷ đồng.

2.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng quý II năm 2016.

Doanh thu: 394 tỷ đồng đạt 2 5,1% kế hoạch năm.

Kim ngạch xuất khẩu tính đủ: 18,6 triệu USD, đạt 21,06% kế hoạch năm.

Thu nhập bình quân 7,277 trd/người/tháng.

Sản lượng Sợi: 2.920 tấn (Ne 30), đạt 25% kế hoạch năm.

Sản lượng vải: 325 tấn, đạt 25% kế hoạch năm.

Sản phẩm hàng dệt kim: 4,2f triệu sản phẩm, đạt 25% kế hoạch năm.

Thông qua nội dung Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty (danh sách cán bộ chủ chốt được phân phối cổ phiếu chào bán theo chương trình phát hành lựa chọn cho NLĐ kèm theo), tỷ lệ tán thành 100%, với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin chung:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dệt May Huế.

Tên viết tắt : HUEGATEX

Mã cổ phiếu : HDM

Trụ sở chính : 122 Dương T liệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vốn điều lệ : 49.995.570.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng).

Mục đích chào bán cỗ phiếu cho cán bộ chủ chốt:

-    Nhằm động viên và đãi ngộ với những cán bộ nhân viên có nhiều đóng góp cho Công ty;

-       Khuyến khích và tạo sự gắr kết người lao động với sự phát triển của Công ty;

-       Bổ sung Vốn điều lệ và hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Khối lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt Công ty:

-       Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt May Huế.

-       Mệnh giá: 10.000 đồng.

-       Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Số lượng cổ phiếu chào bán : 249.978 (Hai trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm bảy mươi tám) cồ phiếu (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) ...

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

23.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu23.2
Giá mở cửa23.2
Giá cao nhất23.2
Giá thấp nhất23.2
Giá đóng cửa23.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại4.95%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)232.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,277.8
P/E5.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,586.8
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)25
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
12/12

23.20

0.00 (0.00%)

00
11/12

23.20

0.00 (0.00%)

00
08/12

23.20

0.00 (0.00%)

00
07/12

23.20

0.00 (0.00%)

00
06/12

23.00

0.30 (1.29%)

1,30030,110
05/12

23.30

0.00 (0.00%)

00
04/12

23.30

3.10 (11.74%)

4,17097,105
01/12

26.40

0.00 (0.00%)

00
30/11

26.40

3.40 (14.78%)

1002,640
29/11

23.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả (HDM) công bố ông Trần Hữu Phong, Phó TGĐ nghỉ hưu từ ngày...

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả (HDM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập 02 đơn vị...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả (HDM) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm soát...

22/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả (HDM) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp bổ sung thêm 90...

19/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả (HDM) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua báo cáo kết quả...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2017Thời gian họp: 09h00, ngày 25/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Công...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

23/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo ước thực hiện SXKD năm 2016- Kế...

21/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu đăng ký giao dịch...

24/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD Q3, 9 tháng đầu năm và phương hương...

24/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q3 và 9 tháng đầu năm...

08/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09...

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty...

08/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm...

24/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng vốn thu được...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về:- Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng đầu năm và phương...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Thanh Tý chức...

26/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

26/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016Ngày đăng ký...

16/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện SXKD...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc trích thưởng cho Hội đồng quản trị,...

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về:- Thông qua kết quả ước tính thực hiện SXKD năm 2015...

20/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về: - Báo cáo kết quả SXKD Q3/2015 và 9...

29/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

21/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Thời gian họp: 14:00, ngày 21/3/2015 Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ...

21/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Tải file gốc

11/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

02/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá kết quả điều hành và thưởng...

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố ông Hồ Văn Diện, phó TGĐ, sẽ nghỉ hưu từ 1...

16/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT thống nhất chia cổ tức 2014 là 30%...

18/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng và nhiệm vụ...

28/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm 2 giám đốc điều hành-...

28/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tý và ông Nguyễn Văn Phong...

26/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 6...

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao dịch không hưởng...

22/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả SXKD Q1/2014...

22/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014File gốc

19/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 03/2014Địa...

14/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

15/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố Nghị quyết HĐQT phê duyệt đơn vị trúng thầu cung cấp máy...

16/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm...

08/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

31/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HNSố...

26/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

10/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

16/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HDM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2011Tỷ...

18/07/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

16/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dệt - May Huế (HDM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/07/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Dệt may Huế (mã HDM - UpCom) thông báo trả cổ tức bằng tiền:Giá trị: 600 VNDTỷ lệ: 6%Đợt trả: cả...

08/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam