02:18, 25/01/2016

Doanh thu sụt giảm, năm 2015 Chứng khoán Maybank KimEng vẫn lãi tăng 45% so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2015, MBKE ghi nhận doanh thu 175,9 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước đó. Tuy vậy, LNST mà MBKE đạt được là 29,2 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2014.

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank KimEng (MBKE) công bố báo cáo tài chính năm 2015.

Cụ thể, doanh thu quý 4/2015 của MBKE chỉ đạt 41,05 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, các mảng kinh doanh chính của công ty đều sụt giảm mạnh như môi giới (giảm 41%); doanh thu khác (giảm 16%)…..

Các chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí hoạt động, chi phí quản lý được tiết giảm đã giúp LNTT của MBKE tăng 16% lên 7,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, MBKE chỉ còn 5,51 tỷ đồng lợi nhuận, giảm 14% so với quý 4/2014.

Lũy kế cả năm 2015, MBKE ghi nhận doanh thu 175,9 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước đó. Tuy vậy, LNST mà MBKE đạt được là 29,2 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2014.

Tại thời điểm cuối năm 2015, tổng tài sản MBKE đạt 1.170 tỷ đồng, số dư tiền và tương đương 413 tỷ đồng. MBKE hiện có khoản phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 723 tỷ đồng.

Doanh thu sụt giảm, năm 2015 Chứng khoán Maybank KimEng vẫn lãi tăng 45% so với cùng kỳ (1)

 

 
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi trụ sở chi nhánh Hà Nội.

Doanh nghiệp cùng ngành