01:55, 05/04/2017

DNW: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thông báo V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1.    Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30 ngày 14/04/2017 - Thứ Sáu.

2.    Địa điểm:

-    Tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

-    Số 48 - dường Cách mạng tháng 8 - phường Quyết Tháng - TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai.

3.    Chương trình Đại hội:

* Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1-    Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

2-    Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2016.

3-    Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiềm soát viên năm 2016.

4-    Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016.

5-    Báo cáo tài chính năm 2016.

6-    Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

7-    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

8-    Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

9-    Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

10-    Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.

11-    Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

14.6

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu14.6
Giá mở cửa14.6
Giá cao nhất14.6
Giá thấp nhất14.6
Giá đóng cửa14.6
Khối lượng2,900
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại9.5%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)100,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,460.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,971.1
P/E7.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,786.6
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/11

14.60

0.00 (0.00%)

2,90042,340
16/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
15/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
14/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
13/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
10/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
09/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
08/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
07/11

14.60

0.00 (0.00%)

00
06/11

14.60

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW) công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển giao các tuyến ống nước sạch trên...

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

19/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

12/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng vay vốn ODA tại Ngân hàng Phát triển...

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt...

14/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

14/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh cấp nước...

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Cấp nước...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của...

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

27/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

07/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai đầu tư xây dựng...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

19/08/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối...

29/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký cuối...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

18/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về tỷ lệ sở hữu tối đa...

04/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam chức vụ Phó Giám...

04/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam chức vụ Phó Giám...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Thời gian...

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

05/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

16/03/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chính thức giao dịch trên UPCoM:Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam