04:56, 19/06/2017

DHD: Nguyễn Xuân Trang - Ủy viên HĐQT - đã bán 65.000 CP

DHD: Nguyễn Xuân Trang - Ủy viên HĐQT - đã bán 65.000 CP

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Trang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DHD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 98.200 CP (tỷ lệ 1,64%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 98.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 65.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 33.200 CP (tỷ lệ 0,55%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/06/2017.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

28.8

0.8 (2.86%)
Giá tham chiếu28.0
Giá mở cửa31.0
Giá cao nhất31.0
Giá thấp nhất28.0
Giá đóng cửa28.0
Khối lượng400
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.94%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)6,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)172.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,918.2
P/E4.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)34,077.4
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)26
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
14/12

28.00

1.00 (3.70%)

40011,500
13/12

27.00

2.60 (8.78%)

4,300116,100
12/12

29.60

0.00 (0.00%)

00
11/12

29.60

0.00 (0.00%)

00
08/12

29.50

4.00 (11.94%)

2005,910
07/12

33.50

0.00 (0.00%)

00
06/12

33.50

0.00 (0.00%)

00
05/12

33.50

0.00 (0.00%)

00
04/12

33.50

1.00 (3.08%)

2006,700
01/12

32.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

08/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty...

30/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm...

24/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương (DHD) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành...

01/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01...

05/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/05/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày...

31/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02...

24/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao...

05/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng:...

23/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015 Thời gian thực hiện: Công ty sẽ...

05/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/1...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam