03:38, 16/03/2017

DDH: 27/03 GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDH của CTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp.

          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng – số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

          - Nội dung họp: + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

10.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.4
Giá mở cửa10.4
Giá cao nhất10.4
Giá thấp nhất10.4
Giá đóng cửa10.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)37.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)153.0
P/E68.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,592.8
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)1.21
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
22/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
21/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
20/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
17/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
16/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
15/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
14/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
13/11

10.40

0.00 (0.00%)

00
10/11

10.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

16/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày...

01/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 01/10/2016:...

09/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt...

27/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phát, Thành...

30/06/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành