02:10, 21/03/2017

Đầu tư Nhãn hiệu Việt đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt

+ Tên tiếng Anh: Viet Brand Invest Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: Viet Brand

+  Địa chỉ trụ sở chính: 247B Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

+ Điện thoại: 08.62928618                        Fax: 08.62928618

+ Website:   http://vbinvest.com.vn

+ Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 30.000.000.000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh...

+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt

+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

+ Mã chứng khoán đăng ký niêm yết: ABR

+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Lịch sự kiện

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2017Ngày đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành