04:54, 28/09/2016

Constrexim: Áp lực thanh khoản và nỗi lo hiệu quả kinh doanh

Nửa đầu năm 2016, Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim, mã CTX) ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ 16,4 tỷ đồng cổ đông công ty mẹ, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phiếu là -622 đồng nửa đầu năm. Nhưng kết quả kinh doanh này chưa phản ánh hết những câu chuyện mà Constrexim gặp phải.

Lợi nhuận èo uột và giảm sốc

Nửa đầu năm nay, con số lỗ 16,4 tỷ đồng được công bố đã đưa giá cổ phiếu CTX của Tổng công ty giảm về mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua. Con số này gần như thổi bay cả lợi nhuận đạt được của năm 2015 là hơn 18 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh này, theo giải trình của Ban lãnh đạo Constrexim chủ yếu là do chi phí lãi vay ngân hàng tăng và Công ty phải hạch toán giá vốn các công trình xây lắp đã quyết toán. Nói khác đi, áp lực lãi vay và xây lắp không hiệu quả đã thổi bay công sức phấn đấu của Constrexim cả 1 năm trước đó.

Theo báo cáo phân loại chi tiết, mảng xây lắp nửa đầu năm nay được Tổng công ty hạch toán doanh thu hơn 180 tỷ đồng và lỗ lên tới 24,861 tỷ đồng. Mảng bất động sản khả quan hơn, với con số lãi 8,866 tỷ đồng, mảng thương mại lãi 1,29 tỷ đồng đã giúp Constrexim bớt lỗ. Chi phí lãi vay ghi nhận trong kỳ là gần 9 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn vào bảng phân tích hiệu quả kinh doanh theo từng mảng hoạt động thì có lẽ, bất động sản đang là mảng cứu thua cho Constrexim, nhưng thực tế không phải.

Từ năm 2014 đến nay, Constrexim gần như không có doanh thu bất động sản. Năm 2014, doanh số mảng này là gần 2,8 tỷ đồng, năm 2015 là gần 5,9 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay là 0 đồng. Lợi nhuận sau thuế từ mảng này có nguồn gốc từ khoản tiền hoàn nhập chi phí bảo hành, bảo lãnh, chi phí lệ phí trước bạ trích trước cho công trình Tòa nhà PVI, với khoản trích trước làm giảm giá vốn bất động sản tương ứng 23,58 tỷ đồng năm 2014; 36,25 tỷ đồng năm 2015 và nửa đầu năm 2016 là 12,2 tỷ đồng. Nhờ hoàn nhập các chi phí này, Constrexim lãi sau thuế 15,87 tỷ đồng lợi nhuận từ bất động sản năm 2014 trên tổng lợi nhuận 28,4 tỷ đồng; 20,5 tỷ đồng năm 2015 trên tổng lãi sau thuế 18 tỷ đồng.

Mảng xây lắp dù tạo ra doanh thu lớn, nhưng hiệu quả kinh doanh thấp và thường trồi sụt. Năm 2014, Tổng công ty lãi sau thuế 10 tỷ đồng mảng này, nhưng đến năm 2015 chỉ còn 1 tỷ đồng và nửa đầu năm nay, như đã nói, lỗ 28,861 tỷ đồng.

Nhìn theo chiều dài hiệu quả kinh doanh của Constrexim kể từ khi niêm yết, dễ nhận thấy đó là một chuỗi sụt giảm. Năm 2013 là ngoại lệ, khi Tổng công ty ghi nhận lãi tới trên 111 tỷ đồng. Mặc dù vậy, con số này cũng không lấy làm tự hào, bởi đóng góp vào con số hơn 138 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm tài chính này là khoản 160 tỷ đồng nghĩa vụ trả chi phí lãi vay phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do SCIC quản lý mà Tổng công ty đã trích lập cho giai đoạn 2007 - 2011. Tức là, nếu loại bỏ đi yếu tố này, hiệu quả kinh doanh năm 2013 của Constrexim cũng âm lớn.

Và nhìn ở góc độ này, nếu loại bỏ đi yếu tố tác động của giai đoạn trước, từ năm 2013 đến hết nửa đầu năm 2016, hiệu quả kinh doanh các mảng hoạt động của Constrexim liên tục là con số âm. 

Áp lực thanh khoản

Tại Báo cáo soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Constrexim ký bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam (E&Y Việt Nam) viết: “Tại ngày 30/6/2016, Tổng công ty chưa thanh toán cho ngân hàng các khoản gốc vay đã đáo hạn và lãi vay đã đáo hạn với số tiền lần lượt là 292,2 tỷ đồng và 8 tỷ đồng như đã trình bày trong Thuyết minh số 23 và Thuyết minh số 20. Các thông tin này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể gây ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của Tổng công ty”.

Và trên thực tế, thanh khoản là vấn đề lớn của Constrexim.

Thuyết minh số 20 của Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét Tổng công ty cho thấy, tại ngày 30/6/2016, Constrexim có 27,16 tỷ đồng chi phí lãi vay trích trước chưa trả, trong đó có 8 tỷ đồng lãi vay đã quá hạn thanh toán và 3,2 tỷ đồng chi phí phạt tính trên nợ gốc và lãi vay quá hạn. Cũng theo thuyết minh số 23 của báo cáo tài chính này, Constrexim cho biết đang đàm phán với ngân hàng để xử lý các khoản nợ gốc và lãi vay này. Vậy, điều gì xảy ra nếu ngân hàng không chấp nhận phương án giãn nợ?

Với đặc thù kinh doanh lĩnh vực xây lắp và bất động sản, nhu cầu vốn của Constrexim là khá lớn. Tại ngày 30/6/2016, Constrexim có 479 tỷ đồng vay dài hạn, 302 tỷ đồng vay ngắn hạn chưa kể các khoản phải trả, phải nộp, với tổng nghĩa vụ tài chính phải trả cùng thời điểm này lên tới gần 1.755 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, Constrexim có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành 350 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho tối đa 10 nhà đầu tư để bù đắp cân đối vốn triển khai thực hiện Dự án Tây Hồ Parkview. Tuy nhiên, thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty không thể hiện việc Tổng công ty đã huy động thành công trái phiếu này, dù trong quý IV/2015, Constrexim phát sinh thêm 266,645 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng (BIDV hơn 258 tỷ đồng và Vietinbank hơn 8,5 tỷ đồng), kèm 86,37 tỷ đồng vay các bên có liên quan.

Đến nửa đầu năm nay, theo báo cáo quản trị nửa đầu năm, vào ngày 2/2/2016, Constrexim tiếp tục có Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại tại lô đất D28 khu Đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty cổ phần FPT và thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Tổng công ty với tổng giá trị tối đa bằng 50% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính công bố gần nhất. Nếu tính theo báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2016, giá trị trái phiếu huy động có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Nhưng tất nhiên, đến thời điểm ra báo cáo tài chính bán niên, Constrexim vẫn chưa huy động được tiền trái phiếu này.

Thuyết minh lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong nửa đầu năm, Tổng công ty vay nợ thêm được 114,444 tỷ đồng, và trả nợ gốc vay 28,16 tỷ đồng. Chưa rõ thời điểm nào, Constrexim có thể hoàn thành mục tiêu huy động vốn cho mình và câu chuyện đàm phán với chủ nợ về các khoản vay gốc và lãi đã quá hạn sẽ được giải quyết như thế nào.

Trong chiến lược phát triển của mình, Constrexim cho biết định hướng trở thành đơn vị phát triển bất động sản lớn. Tuy nhiên, ngoài lợi thế về quỹ dự án lớn, Công ty thiếu nhiều điều kiện để phát triển, khi mảng xây lắp trong tình cảnh èo uột, chưa kể thiếu nguồn vốn để đầu tư.

Ngoài hệ thống các công ty trực thuộc, Constrexim đang thể hiện một số dự án lớn trên báo cáo tài chính như: Dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại Quảng Nam, dự án Olalani, dự án Tòa nhà hỗ hợp Constrexim Complex, dự án Tòa nhà trung tâm thương mại và dịch vụ, dự án Tòa nhà Văn phòng và Thương mại Constrexim Plaza, tòa nhà Tây Hồ Park View, Champa Legend Resort & Spa,… Tổng giá trị hàng tồn kho các dự án này lên tới con số xấp xỉ 900 tỷ đồng tại ngày 30/6/2016. Trong số trên, chỉ có 2 dự án Tây Hồ Park View và Tòa nhà hỗ hợp Constrexim Complex tăng mạnh về số dư giải ngân tương ứng là 50 tỷ đồng và hơn 120 tỷ đồng cho nửa đầu năm, các dự án khác dường như còn dậm chân tại chỗ. 

Những ẩn số về nghĩa vụ thu - trả

Theo lưu ý của kiểm toán, Tổng công ty đang ghi nhận chi phí đầu tư xây dựng tầng 1 các tòa nhà CT3, CT4-5 và CT6 thuộc dự án Khu đô thị mới Yên Hòa là tài sản cố định hữu hình theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội ngày 31/8/2006. Trong khi đó, theo Công văn số 985/UB-NNĐC do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội ký ngày 31/8/2004 thì Tổng công ty có trách nhiệm bàn giao tầng 1 các tòa nhà cao tầng này cho Sở Tài nguyên và Môi trường của Thành phố. Đã nhiều năm nay, nhưng ý kiến Kiểm toán vẫn cho biết, Tổng công ty vẫn “đang làm việc với các cơ quan hữu quan”. Chưa rõ việc này khi nào sẽ thành hiện thực và sẽ tác động như thế nào đến kết quả kinh doanh của Constrexim.

Cũng theo thuyết minh, Constrexim đang nhận tạm ứng gần 93 tỷ đồng từ khách hàng để thanh lý hợp đồng chuyển nhượng bất động sản trong dự án Olalani Đà Nẵng. Theo hợp đồng ký kết, sau khi thanh lý hợp đồng, Tổng công ty ngoài trả lại tiền tạm ứng, còn có thể phải trả thêm tối đa 13% giá trị khoản tạm ứng. Nếu điều này xảy ra, Constrexim có thể sẽ phải ghi nhận một khoản chi phí phạt hợp đồng khoảng 12 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại Constrexim cũng có một khoản thu nhập tiềm tàng lên tới 186,3 tỷ đồng bao gồm 11,5 tỷ đồng phạt 5% giá trị hợp đồng và 174,8 tỷ đồng lãi phát sinh từ số tiền đã ứng cho Công ty cổ phần Mỹ Phát thực hiện hợp đồng chuyển nhượng dự án Olalani, theo quyết định của Tòa án ngày 8/1/2015. Hiện tại, Constrexim chưa ghi nhận khoản này trên báo cáo tài chính, nhưng nếu thu hồi được một phần khoản này, Tổng công ty có thể sẽ ghi nhận được con số lợi nhuận bất thường năm nay.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

23.7

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu23.7
Giá mở cửa23.7
Giá cao nhất23.7
Giá thấp nhất23.7
Giá đóng cửa23.7
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)26,353,800
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)624.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)228.1
P/E103.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)20,851.7
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)11
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

23.70

0.00 (0.00%)

00
12/12

23.70

0.00 (0.00%)

8,000178,600
11/12

23.70

0.00 (0.00%)

017,120,000
08/12

23.70

0.00 (0.00%)

00
07/12

23.70

0.40 (1.66%)

33,020867,000
06/12

24.10

0.00 (0.00%)

00
05/12

24.10

1.00 (3.98%)

1,00024,100
04/12

25.10

0.50 (1.95%)

1002,510
01/12

25.60

2.30 (9.87%)

22,200555,600
30/11

23.30

2.10 (9.91%)

3006,990

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

07/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

01/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

29/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2017Thời gian họp: 8h30, ngày 29/06/2017Địa điểm tổ chức họp:...

25/05/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Đỗ Quốc Việt chức vụ Phó TGĐ...

25/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của...

06/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhương 1 phần vốn...

03/05/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam bị đưa vào diện cảnh...

10/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

09/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

11/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

11/01/2017

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố miễn nhiệm ông Nguyễn...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

15/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam không được phép giao...

06/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (Công ty mẹ).

06/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

12/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03...

12/05/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Ngô...

05/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

12/04/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đinh Minh...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ).

04/03/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn,...

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

19/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

04/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Huệ- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,04%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quốc Việt- Chức...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Quốc Việt- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Anh Tú- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.896.909 CP (tỷ...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Lý Quốc Hùng, phó TGĐ, đã bán 350.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1.962...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty CP Đầu tư và QL BĐS Thăng Long.- Mã chứng khoán: CTX- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phan Minh Tuấn- Chức vụ hiện nay của...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Anh Hải- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 847.300...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Quốc Việt - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lý Quốc Hùng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Anh Hải - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

02/02/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lý Văn Khả- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.480 CP (tỷ lệ 0...

19/01/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Anh Hải...

18/01/2016

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Huệ- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,04%)- Tên của người có liên quan tại TCNY:...

29/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thị Phương Mai- Mã chứng khoán: CTX- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.600 CP (tỷ lệ 0,02%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh...

22/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về...

22/12/2015

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bổ bổ nhiệm ông Lý...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2015.

01/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ).

26/08/2015

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết...

26/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2015 Thời gian họp: Dự...

26/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

06/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc...

02/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

17/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

04/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2014

27/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014...

25/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05...

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

20/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

13/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

25/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Huy, ông Nguyễn Quốc Huy vẫn là thành viên HĐQT- Miễn...

17/05/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2013 2. Ngày giao dịch không...

26/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CTX: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/20123. Lý do và mục đích:...

24/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

09/08/2012

Thay đổi BLĐ

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

24/05/2012

Niêm yết mới

CTX: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam -         Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam  -         Loại chứng khoán:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam