03:00, 25/09/2017

Công ty Chứng khoán Quốc tế (VISecurities) bị phạt 200 triệu đồng

Do cho khách hàng vay tiền trái quy định của pháp luật nên Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) phạt 200 triệu đồng. VISecurities bị phạt nặng do tái phạm cho khách hàng vay tiền trái quy định của pháp luật.

Mới đây, UBCK đã quyết định ngừng hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán đối với VISecurities. Năm 2014, VISecurities được hình thành sau quá trình hợp nhất giữa VISecurities và Công ty Chứng khoán Đại Tây Dương.

Sau hoạt động hợp nhất, hiệu quả kinh doanh của VISecurities tiếp tục rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét, VISecurities lỗ hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 1,9 tỷ đồng.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Bích Diệp chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Minh chức vụ Quyền...

10/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình chức vụ...

Doanh nghiệp cùng ngành