03:07, 24/08/2016

Cổ phần hóa Agribank trong 5 năm tới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Trong đó, việc tái cơ cấu thị trường tài chính với mục tiêu hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng (TCTD), giảm mạnh rủi ro hệ thống và tăng cường độ rộng và hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính là trọng tâm.

Đề án đặt ra mục tiêu  tiếp tục cắt giảm tỷ lệ nợ xấu một cách bền vững và cắt giảm đáng kể số ngân hàng thương mại (NHTM) yếu kém.

Cụ thể, về nợ xấu ngân hàng, đề án đặt ra mục tiêu tiếp tục cắt giảm tỷ lệ nợ xấu bằng cách chỉ đạo VAMC mua nợ xấu theo giá thị trường của các ngân hàng, xóa hoàn toàn nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán của ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Lãi suất cho vay xuống mức trung bình của các nước đang phát triển là khoảng 5% để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Đề án cũng đặt ra tham vọng là 70% số NHTM thực hiện đầy đủ Basel II vào năm 2020. Đó là các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng.

 Ngân hàng Nhà nước sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức tín dụng không đáp ứng được mức vốn pháp định và chuẩn mực an toàn vốn. Kể cả trường hợp cho đơn vị yếu kém phá sản nhưng không ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống. Đồng thời thận trọng trong việc cấp phép thành lập tổ chức tín dụng mới.

Đề án cho biết sẽ tiếp tục triển khai cổ phần hóa các NHTM cổ phần nhà nước và giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại đây về mức trên 65%.

Đặc biệt, trong vòng 5 năm tới, sẽ tiến hành cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Kết thúc năm 2015, ngân hàng nàycó tổng tài sản 874.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.700 tỷ đồng và có dư nợ cho vay đạt 673.435 tỷ đồng.

Theo bản dự thảo thì Ngân hàng Nhà nước sẽ là đơn vị chủ trì dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước vào năm 2017. Dự kiến đề án sẽ được báo cáo Chính phủ trong tháng 9/2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai khóa XIV.

Theo TBKD
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.0

0.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)827.7
P/E0.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,368.0
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành