10:17, 25/07/2013

CID - Doanh thu quý II/2013 âm 171 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế trong quý của CID chỉ đạt chưa tới 1 triệu đồng, giảm 99,77% so với cùng kỳ.

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2013. Theo đó, doanh thu trong kỳ của Công ty âm 171 triệu đồng, trong khi cùng kỳ Công ty đạt doanh thu 544 triệu đồng.

Tuy nhiên, do giá vốn của Công ty âm 789,57 triệu đồng, nên Công ty vẫn ghi nhận mức lợi nhuận gộp 618,34 triệu đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 34,3 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt chưa tới 1 triệu đồng, giảm 99,77% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Công ty đạt 544 triệu đồng, giảm 73,27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 triệu đồng, giảm 97,73% so với cùng kỳ.

Các khoản tiền và tương đương tiền đến ngày 30/6/2013 của CID là 4,34 tỷ đồng, giảm 39,4% so với đầu năm.

Theo ĐTCK
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

2.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu2.2
Giá mở cửa2.2
Giá cao nhất2.2
Giá thấp nhất2.2
Giá đóng cửa2.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại55.71%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)928,500
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,337.4
P/E1.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)5,270.7
P/B0.4
Lợi tức cổ phiếu (%)5.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/11

2.20

0.00 (0.00%)

00
17/11

2.20

0.00 (0.00%)

3,8008,360
16/11

2.20

0.00 (0.00%)

1,0002,200
15/11

2.20

0.00 (0.00%)

00
14/11

2.20

0.00 (0.00%)

00
13/11

2.20

0.20 (10.00%)

1,0002,200
10/11

2.00

0.00 (0.00%)

100200
09/11

2.00

0.00 (0.00%)

00
08/11

1.90

0.30 (13.64%)

200390
07/11

2.20

0.30 (12.00%)

100220

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố bổ nhiệm ông Tạ Xuân Hoàn...

31/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố miễn nhiệm ông Trần Hải Nguyên...

27/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết HĐQt về báo...

21/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

01/08/2016

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố đăng ký mua lại 117.000...

08/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết HĐQT về phương...

10/05/2016

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ...

29/04/2016

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng hủy niêm yết trên HNX:Tổng số cổ phiếu hủy niêm...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

02/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo tài...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

15/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo...

24/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

29/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02...

29/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/01/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

19/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết HĐQT thông qua Báo cáo...

22/12/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố đã mua lại 1.900 cổ...

13/11/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng đăng ký mua lại 11.000 cổ...

27/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết HĐQT về kế...

14/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

01/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

01/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2014Ngày giao...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

31/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

26/11/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công bố giao dịch cổ phiếu quỹ: - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95.100 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 66...

26/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CID: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2013 3. Lý do và mục đích:...

16/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

CID - NQ HĐQT về việc:- Thông qua báo cáo tài chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã qua kiểm toán năm 2012.- Nhất trí tỷ...

04/01/2013

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85.500 CP- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP- Số lượng cổ phiếu...

17/09/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 85.500 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP - Mục đích thực hiện giao dịch...

06/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

06/09/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 16.500 CP -...

28/05/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 60.000 CP ...

22/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

21/05/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng đã mua 23.700 cổ phiếu quỹ-  Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

17/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CID: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2012 - Tỷ...

08/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

15/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/02/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45.300 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 54.700 CP ...

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

04/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

21/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

02/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CID: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2011 - Tỷ lệ thực hiện...

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

21/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP - Số lượng cổ...

20/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký...

18/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

25/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

23/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011 ...

06/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng (CID) thông báo thay đổi ban...

18/11/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng (CID) thông báo...

10/11/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

CID: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Đăng ký mua 100.000 CP từ ngày 10/11/2010 1.    Mã chứng khoán giao dịch: CID 2.    Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ...

26/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

25/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét Q2/2010

03/06/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

29/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 287/TB-TTLK ngày 11/03/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID như sau: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ Tầng - Mã chứng khoán: CID - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Ngày đăng ký...

10/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2008

02/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam