07:56, 29/06/2016

Chứng khoán Quốc tế Việt Nam: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 như sau:

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã ký hợp đồng với CT TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.
Công văn, số: 61/2016/VIS-CBTT, ngày 27/06/2016.

Tải fike gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Bích Diệp chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Minh chức vụ Quyền...

10/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình chức vụ...

Doanh nghiệp cùng ngành