04:41, 12/07/2016

Chứng khoán ACB: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016 của ACBS như sau:

Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016 (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Tổng giá trị phát hành: 500 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm.

Lãi suất trái phiếu: do Tổng Giám đổc quyết định, theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/ lần.

Đổi tượng phát hành: các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Mua (bán) lại trước hạn: Trái phiếu được mua (bán) lại trước hạn khi trái phiếu lưu hành tối thiểu 06 tháng kể từ Ngày Phát hành.

Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

 Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động.

Tải file gốc

TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

0.0

0.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)150,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,094.8
P/E0.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,439.9
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Cổ đông lớn

Doanh nghiệp cùng ngành