04:41, 12/07/2016

Chứng khoán ACB: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016 của ACBS như sau:

Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016 (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

Tổng giá trị phát hành: 500 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm.

Lãi suất trái phiếu: do Tổng Giám đổc quyết định, theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/ lần.

Đổi tượng phát hành: các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Mua (bán) lại trước hạn: Trái phiếu được mua (bán) lại trước hạn khi trái phiếu lưu hành tối thiểu 06 tháng kể từ Ngày Phát hành.

Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

 Mục đích phát hành: bổ sung vốn lưu động.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Lịch sự kiện

19/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái chức vụ Chủ tịch HĐTV thay thế ông Andrew Colin Vallis từ ngày...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hông...

Doanh nghiệp cùng ngành