02:42, 11/07/2016

Chứng khoán ACB muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) dự kiến phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức để bổ sung vốn lưu động.

ACBS vừa công bố thông tin thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2016.

Theo nội dung công bố, ACBS dự kiến phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức để bổ sung vốn lưu động.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và trả lãi 3 tháng/ lần. Lãi suất trái phiếu do tổng giám đốc quyết định theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Trái phiếu được mua, bán lại trước hạn khi trái phiếu lưu hành tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Năm 2015, ACBS lãi sau thuế 96 tỷ đồng, thấp hơn nhiều mức lãi gần 250 tỷ đồng năm 2014 và khá nhiều nguồn thu chủ đạo giảm sút như doanh thu môi giới giảm từ 147 tỷ còn 102 tỷ; doanh thu khác giảm từ 186 tỷ còn hơn 160 tỷ; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán cũng giảm sâu từ 27 tỷ còn hơn 9 tỷ.

Theo TBNH
TIN SÀN, SỞ
12

Lịch sự kiện

19/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái chức vụ Chủ tịch HĐTV thay thế ông Andrew Colin Vallis từ ngày...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hông...

Doanh nghiệp cùng ngành