04:21, 17/02/2016

Chủ tịch FPT IS làm Phó Tổng giám đốc FPT

Ngày 28/01/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT đã thông qua Nghị quyết số 01.01-2016/NQ-HĐQTFPT, trong đó bổ nhiệm Chủ tịch FPT IS ông Đỗ Cao Bảo vào vị trí Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) FPT phụ trách Kinh doanh, đồng thời phê duyệt mô hình quản trị mới của FPT IS từ Chủ tịch Công ty sang Hội đồng thành viên.

Theo đó, từ ngày 15/3/2016, ngoài các khách hàng và dự án chiến lược của FPT IS, ông Đỗ Cao Bảo sẽ phụ trách hoạt động kinh doanh chung của FPT, các khách hàng chiến lược, các dự án/đề án chiến lược, cấp Bộ/Nhà nước, phụ trách hoạt động đối ngoại chung và công tác truyền thông của Tập đoàn. Quyết định này nhằm phát huy tốt nhất năng lực, kinh nghiệm của lãnh đạo cao cấp Tập đoàn.

Về mô hình quản trị mới của FPT IS, cấp quản lý cao nhất là Hội đồng thành viên (HĐTV) gồm 4 người: ông Trương Gia Bình (Chủ tịch HĐQT FPT), ông Bùi Quang Ngọc (TGĐ FPT), ông Đỗ Cao Bảo (PTGĐ FPT) và ông Dương Dũng Triều (PTGĐ FPT). Việc thay đổi mô hình quản lý nhằm thúc đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của FPT IS, duy trì khoảng cách với các công ty tích hợp hệ thống tại Việt Nam và thêm sức mạnh để tiến ra toàn cầu.

Những quản lý cao cấp nhất FPT có mặt trong HĐTV FPT IS để đảm bảo nguồn lực lãnh đạo hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị. Trong đó, ông Dương Dũng Triều làm Chủ tịch HĐTV FPT IS. Việc bổ nhiệm này nằm trong chương trình trẻ hóa lãnh đạo các công ty thành viên. Ban điều hành FPT IS hiện tại gồm TGĐ Phạm Minh Tuấn và các PTGĐ Nguyễn Hoàng Minh, Đỗ Sơn Giang, Nguyễn Tuấn Hùng và Phùng Việt Thắng.

TIN SÀN, SỞ
  • 04:26, 08/03/2016

    FPT IS thắng thầu dự án ERP 9,1 triệu USD tại Bangladesh

    Đầu tư chứng khoán - Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa nhận thông báo thắng thầu “Thiết kế, cung cấp, cài đặt và triển khai phần mềm ERP/EAM cùng các hệ thống hỗ trợ liên quan và đào tạo” cho Công ty Truyền tải gas Bangladesh (GTCL).
  • 04:21, 17/02/2016

    Chủ tịch FPT IS làm Phó Tổng giám đốc FPT

    fis.com.vn - Ngày 28/01/2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT đã thông qua Nghị quyết số 01.01-2016/NQ-HĐQTFPT, trong đó bổ nhiệm Chủ tịch FPT IS ông Đỗ Cao Bảo vào vị trí Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) FPT phụ trách Kinh doanh, đồng thời phê duyệt mô hình quản trị mới của FPT IS từ Chủ tịch Công ty sang Hội đồng thành viên.
1

Doanh nghiệp cùng ngành