10:39, 21/03/2017

BTB: 28/03 GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTB của CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2017

- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: + Thông qua báo cáo Ban giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;

+ Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
1

Giá trong ngày

9.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.5
Giá mở cửa9.5
Giá cao nhất9.5
Giá thấp nhất9.5
Giá đóng cửa9.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,691,226
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)73.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)992.3
P/E9.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,636.0
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/11

9.50

0.00 (0.00%)

00
17/11

9.50

0.00 (0.00%)

00
16/11

9.50

1.00 (11.76%)

100950
15/11

8.50

0.00 (0.00%)

00
14/11

8.50

0.00 (0.00%)

2,00017,000
13/11

8.50

0.00 (0.00%)

00
10/11

8.50

0.00 (0.00%)

00
09/11

8.50

0.00 (0.00%)

00
08/11

8.50

0.00 (0.00%)

00
07/11

8.50

0.00 (0.00%)

2,00017,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

17/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

28/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017Thời gian họp: Dự kiến trong tháng...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

12/01/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam