07:38, 02/08/2016

Bổ sung nội dung hoạt động tại Quyết định thành lập của NH Nông nghiệp và Phát triển NTVN

Ngày 28/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1522/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động tại Quyết định thành lập của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Theo đó, bổ sung “Hoạt động mua nợ” vào nội dung ghi tại Điều 3 Quyết định thành lập số 280/QĐ-NH5 ngày 15/10/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu tại Quyết định này.

Quyết định số 1522/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định thành lập số 280/QĐ-NH5 ngày 15/10/1996 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Theo SBV
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.0

0.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)827.7
P/E0.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,368.0
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành