08:48, 16/06/2016

ASD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

CTCP Sông Đà Hà Nội (ASD) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thời gian: 08h30 phút thứ bảy ngày 25/06/2016

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội - Tầng 15, tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quạn Nam Tư Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016; kế hoạch định hướng đến năm 2020;

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, lựa chọn đom vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tải file gốc

 

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.5
Giá mở cửa0.5
Giá cao nhất0.5
Giá thấp nhất0.5
Giá đóng cửa0.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)2.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)500.7
P/E1.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,792.5
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
14/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
13/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
12/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
11/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
08/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
07/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
06/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
05/12

0.50

0.00 (0.00%)

00
04/12

0.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

12/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) công bố miễn nhiệm ông Hà Mạnh Dương chức vụ Phó TGĐ...

06/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017Ngày đăng ký...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 26/04/2017Địa điểm tổ...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016Thời...

28/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố miễn nhiệm ông Bùi Ngô Phúc chức vụ phó TGĐ...

11/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần...

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

27/10/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành