08:13, 17/09/2015

APP - Thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

Ngày 15/9/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP) đã tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2015.
Theo đó, ĐHCĐ bất thường đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Phạm Văn Chương, ông Vũ Quang Hải, ông Phạm Quý Hồng. Trong đó, ông Phạm Văn Chương là đại diện phần vốn góp của Vinachem tại APP.
 
Đồng thời thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS gồm ông Vũ Văn Tràng, ông Vũ Quý Lâm và bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.
 
Danh sách ứng viên cho các vị trí thay thế bao gồm và đã trúng cử vào HĐQT và BKS công ty:
 
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017: Ông Đinh Việt Cường, ông Nguyễn Hà Trung và bà Sử Bùi Bảo Ngọc.
 
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017: Bà Đỗ Hồng Hạnh; bà Nguyễn Thị Mai Anh và bà Lê Thị Bạch Liên
 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

9.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.0
Giá mở cửa9.0
Giá cao nhất9.0
Giá thấp nhất9.0
Giá đóng cửa9.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.28%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,411,655
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)39.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)613.5
P/E14.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,176.1
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
14/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
13/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
12/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
11/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
08/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
07/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
06/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
05/12

9.00

0.00 (0.00%)

00
04/12

9.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) công bố miễn nhiệm bà Phạm Thị...

25/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu...

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017.

25/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/07/2017Ngày...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

03/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03...

23/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn...

26/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bố nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 25/04...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2017Ngày...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

03/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm...

16/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua phương án...

16/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hà Trung,...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

03/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng...

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

27/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27...

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

15/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Đào Việt...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

08/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT...

25/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

17/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

11/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Phùng Giang...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bà Lê Thị Mai Hương, kế...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1/10/2015:-...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố thay đổi nhân sự từ ngày 1...

15/09/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường: Ngày đăng ký cuối cùng: 25...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Đinh Việt Cường,...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố miễn nhiệm ông Vũ Quang...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng,...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm bà Đỗ Hồng...

14/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố miễn nhiệm chức vụ phụ...

15/08/2015

Thay đổi BLĐ

APP - Bổ nhiệm Phó TGĐBổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng - giữ chức Phó TGĐ phụ trách Kế hoạch và Đầu...

15/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố bổ nhiệm ông Hoàng Trung...

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng:...

16/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

19/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng:...

02/02/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

25/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải...

23/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng...

22/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

27/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

25/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

22/01/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12...

18/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

APP - NQ HĐQT về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 tỷ lệ 7%Link download

05/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2013 3. Lý do và mục đích:...

31/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

10/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012...

09/07/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Điều chỉnh tên quyền trả cổ tức bằng tiền - Tên quyền đã thông báo tại Thông báo số 1042/TB-VSD ngày 23/5/2012 của VSD: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền - Tên quyền điều chỉnh...

06/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

05/06/2012

Phát hành cổ phiếu

APP: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2012Tỷ lệ thực hiện:...

18/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao...

02/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

21/11/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2011 Tỷ...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ...

04/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06...

17/06/2011

Phát hành cổ phiếu

APP: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được 01 cổ phần mới) - Địa điểm...

01/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

25/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

11/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

18/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

APP - 31/12: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1...

05/10/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam