03:59, 28/04/2016

AGP - Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ

CTCP Dược phẩm Agimexpharm (AGP) công bố Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ như sau:

Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuát, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; tỷ lệ biểu quyết .100%

Thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; tỷ lệ biều quyết 100%

Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán nãm 2015; tỷ lệ biểu quyết 100%

Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

Tờ trình phấn phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; tỷ lệ biểu quyết 100%

Tờ trình chi phí hoạt động và thường Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; tỷ lệ biễu quyết 100%

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; tỷ lệ biểu quyết 100%

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; tỷ lệ biểu quyết 100%.

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty điều chỉnh theo sự góp ý của CN, Nguyễn Quốc Định; tỷ lệ b'ểu quyết 100%

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; tỷ lệ biểu quyết 100%

Tải file gốc

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

29.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu29.9
Giá mở cửa29.9
Giá cao nhất29.9
Giá thấp nhất29.9
Giá đóng cửa29.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,404,996
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)221.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)5,047.8
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,062.2
P/B1.3
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
21/04

29.90

0.00 (0.00%)

00
20/04

29.90

0.00 (0.00%)

00
19/04

29.90

0.00 (0.00%)

00
18/04

29.90

0.00 (0.00%)

00
17/04

29.90

0.00 (0.00%)

00
14/04

29.90

0.10 (0.33%)

1,30039,000
13/04

30.00

0.00 (0.00%)

00
12/04

30.00

0.00 (0.00%)

00
11/04

30.00

0.00 (0.00%)

00
10/04

30.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

19/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

14/04/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch bổ sung...

26/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 09...

20/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM công bố nghị quyết HĐQT về - Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát...

30/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2016Ngày đăng ký cuối...

06/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng...

14/11/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

09/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016Thời gian họp: 08h00, ngày 24/04/2016Địa điểm...

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

09/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM công bố bổ nhiệm bà Dương Ánh Ngọc chức vụ kế toán trưởng...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Uyên Nguyên- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: AGP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 655.496 CP (tỷ...

12/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Kim Loan- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: AGP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

06/10/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM: Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4...

Doanh nghiệp cùng ngành