01:57, 31/10/2016

ADS: Lợi nhuận quý III đạt 12 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của CTCP Damsan (ADS), trong quý này, ADS đạt 295,1 tỷ đồng doanh thu, 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu giảm mạnh, nhưng do tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu giảm mạnh hơn và tiết kiệm chi phí lãi vay (quý III/2016 là 4,8 tỷ đồng, quý III/2015 là 14,8 tỷ đồng), nên Công ty ghi nhận lợi nhuận tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ADS đạt doanh hơn 794 tỷ đồng doanh thu, 21,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu, 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức 15%.

ADS hiện có vốn điều lệ 160,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2016 là 242,7 tỷ đồng. Tại thời điểm trên, Công ty có hơn 311 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: dệt sợi, dệt khăn và bất động sản. Ngày 7/11 tới là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%.

Tải file gốc

Theo HOSE
TIN SÀN, SỞ