09:34, 06/04/2016

ACM - Đính chính kết quả giao dịch của Ông Vũ Song Hà

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM) đính chính kết quả giao dịch của Ông Vũ Song Hà.

Ngày 07/10/2014, Sở GDCK HN đã CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường. Sở GDCK Hà Nội xin đính chính lại thông tin đã công bố như sau:

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Song Hà

2. Mã chứng khoán: ACM

3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP

4. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,921569%

5. Người có liên quan

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Doan

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.000 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0,019608%

- Thông tin đã công bố:

Số lượng CP đã mua 2.000.000 cổ phiếu.

Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.000.000 cổ phiếu Thông tin đính chính:

Sổ lượng CP đã bán 2.000.000 cổ phiếu

Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Lý do: Do sơ suất trong công tác soạn thảo văn bản 

Tải file gốc

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.7

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu1.7
Giá mở cửa1.7
Giá cao nhất1.7
Giá thấp nhất1.6
Giá đóng cửa1.7
Khối lượng1,070,736
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.09%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)51,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)86.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)79.9
P/E21.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,569.8
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)2.5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
28/04

1.70

0.00 (0.00%)

1,070,7361,719,000
27/04

1.70

0.00 (0.00%)

315,608532,000
26/04

1.70

0.00 (0.00%)

116,802199,000
25/04

1.70

0.00 (0.00%)

118,000201,000
24/04

1.70

0.10 (5.56%)

324,510556,000
21/04

1.80

0.10 (5.88%)

238,963407,000
20/04

1.70

0.00 (0.00%)

147,507251,000
19/04

1.70

0.00 (0.00%)

169,630288,000
18/04

1.70

0.00 (0.00%)

291,820496,000
17/04

1.70

0.00 (0.00%)

615,1501,047,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

18/05/2017

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

08/03/2017

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thúy Hạnh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: ACM- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

15/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Thủy chức vụ Kế...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

29/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06...

29/07/2016

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty...

06/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Thủy chức vụ...

31/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

07/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hiền- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: ACM- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.500.000 CP...

05/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Song Hà - Mã chứng khoán: ACM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000 CP (tỷ lệ 3,92%) - Tên của người có liên...

26/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

25/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

20/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03...

11/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Nguyễn Văn Hiền, ủy viên HĐQT, đăng ký bán 1.250.000 cổ phiếu từ ngày 11/3 đến 7...

11/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Ông Vũ Song Hà, chồng bà Nguyễn Thị Doan-trưởng BKS, đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu từ ngày...

01/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm...

27/01/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được phép giao dịch ký quỹ từ ngày...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

19/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

20/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 03...

13/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

18/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

23/07/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường chính thức niêm yết trên HNX: Số lượng chứng khoán niêm yết: 51.000...

Doanh nghiệp cùng ngành