04:21, 02/11/2016

ACE: Vương Thị Kim Ủy viên HĐQT bán bất thành 50.000 CP

Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vương Thị Kim

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: ACE

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.149 CP (tỷ lệ 2%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 61.149 CP (tỷ lệ 2%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố

- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2016

- Ngày kết thúc giao dịch: 14/10/2016.

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

26.9

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu26.9
Giá mở cửa26.9
Giá cao nhất26.9
Giá thấp nhất26.9
Giá đóng cửa26.9
Khối lượng100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.34%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,050,781
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)82.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,835.3
P/E3.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,028.7
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

26.90

1.10 (4.26%)

1002,690
14/12

25.80

0.00 (0.00%)

00
13/12

25.80

0.00 (0.00%)

00
12/12

25.80

1.40 (5.15%)

50012,900
11/12

27.20

0.00 (0.00%)

00
08/12

27.20

1.50 (5.84%)

1002,720
07/12

25.60

0.40 (1.54%)

1,90049,000
06/12

26.00

0.20 (0.76%)

50013,000
05/12

26.20

0.00 (0.00%)

00
04/12

26.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2017Ngày đăng ký cuối...

02/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố miễn nhiệm ông Tăng Bá Vương chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02...

18/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ Người...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ, Thành viên HĐQT/ Kế...

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Thành chức vụ Chủ tịch HĐQT...

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Hoàng Thế Hiển chức vụ...

08/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ Kế...

08/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017Thời gian họp:...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

14/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2016Ngày...

08/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối...

26/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng...

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

26/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Gần Em...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Lê Duy Cửu chức vụ...

23/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm...

27/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015 Ngày giao dịch...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy...

17/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

03/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 21/7/2015 là...

21/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ...

24/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày giao dịch...

09/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09...

15/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

28/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày...

17/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

21/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày giao dịch không...

30/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ...

27/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

29/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/20123. Lý do và mục...

03/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

29/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/20123. Lý do và mục...

30/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

26/03/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

18/01/2012

Phát hành cổ phiếu

ACE: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2012 · Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­ Tỷ lệ thực...

29/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ACE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26...

24/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết 2011Link download

20/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2011 -...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE - 27/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 25...

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: Dự kiến từ ngày 03/04 đến ngày 16/04/2010Địa điểm: Văn phòng CTCP Bê tông...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam