08:29, 07/07/2015

ACE - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bê tông Ly tâm An Giang

Mã chứng khoán: ACE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015

Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15, tương đương 15% vốn điều lệ (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:15 sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 106 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15, cổ đông A sẽ được nhận thêm 15,90 cổ phần. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần, phần lẻ thập phân 0,90 sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Bê tông ly tâm An Giang và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Theo VSD
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

25.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu25.8
Giá mở cửa25.8
Giá cao nhất25.8
Giá thấp nhất25.8
Giá đóng cửa25.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.34%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,050,781
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)78.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,835.3
P/E3.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,028.7
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

25.80

0.00 (0.00%)

00
12/12

25.80

1.40 (5.15%)

50012,900
11/12

27.20

0.00 (0.00%)

00
08/12

27.20

1.50 (5.84%)

1002,720
07/12

25.60

0.40 (1.54%)

1,90049,000
06/12

26.00

0.20 (0.76%)

50013,000
05/12

26.20

0.00 (0.00%)

00
04/12

26.20

0.00 (0.00%)

00
01/12

26.20

0.00 (0.00%)

00
30/11

26.00

0.90 (3.35%)

1,01026,439

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2017Ngày đăng ký cuối...

02/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố miễn nhiệm ông Tăng Bá Vương chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02...

18/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ Người...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ, Thành viên HĐQT/ Kế...

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Thành chức vụ Chủ tịch HĐQT...

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Hoàng Thế Hiển chức vụ...

08/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ Kế...

08/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017Thời gian họp:...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

14/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2016Ngày...

08/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối...

26/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng...

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

26/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Gần Em...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Lê Duy Cửu chức vụ...

23/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm...

27/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015 Ngày giao dịch...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy...

17/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

03/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 21/7/2015 là...

21/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ...

24/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày giao dịch...

09/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09...

15/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

28/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày...

17/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

21/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày giao dịch không...

30/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ...

27/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

29/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/20123. Lý do và mục...

03/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

29/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/20123. Lý do và mục...

30/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

26/03/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

18/01/2012

Phát hành cổ phiếu

ACE: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2012 · Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­ Tỷ lệ thực...

29/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ACE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26...

24/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết 2011Link download

20/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2011 -...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE - 27/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 25...

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: Dự kiến từ ngày 03/04 đến ngày 16/04/2010Địa điểm: Văn phòng CTCP Bê tông...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam