08:21, 21/04/2016

ACE - Đặt kế hoạch doanh thu năm 2016 đạt 200 tỷ đồng

CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (ACE) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán), báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

Sản xuất kinh doanh năm 2015:

+ Doanh thu: 253.321.333.060 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 18.666.680.364 đồng

-Đầu tư: 5.090.027.702 đồng

Thanh lý: + Tổng nguyên giá: 646.985.500 đồng + Giá trị thu hồi: 945.000.000 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế :  19.131.898.311 đồng

LN thực hiện năm 2015: 18.666.680.364 đồng

LN tăng từ kiểm tra quyết toán năm 2014: 465.217.947 đồng

Lợi nhuận sau thuế dược phân phối: 17.631.898.311 đồng

Cổ tức 40% vốn góp :     12.203.124.000 đồng

Trích lập các quỹ:

Quỹ khen thưởng Người lao động : 2.509.774.311 đồng

Quỹ phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

Quỹ thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 1.504.000.000 đồng

Quỹ thưởng Giám đốc : 415.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2016: 1.500.000.000 đồng

Chi trả cổ tức năm 2015:

+ Trả cổ tức đợt 1 của năm 2015: Tỷ lệ 10%/cổ phần ( 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả dự kiến tháng 04 năm 2016.

+ Trả cổ tức đợt cuối của năm 2015: Tỷ lệ 30%/cổ phần ( 01 cổ phần được nhận 3.000 đồng). Thời gian trả dự kiến quý III năm 2016.

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 là 384.000.000 đồng đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

+ Doanh thu : 200 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

+ Cổ tức tối thiểu: 20% vốn góp

Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 là: 340.000.000 đồng

Phát hành cố phiếu tăng vốn điều lệ : Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 30.507.810.000 đồng lên 50.507.810.000 đồng giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX): ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện niêm yết, thủ tục hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty chọn đon vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Cp Bê tông Ly tâm An Giang.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

25.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu25.2
Giá mở cửa25.2
Giá cao nhất25.2
Giá thấp nhất25.2
Giá đóng cửa25.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại46.34%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,050,781
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)76.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,835.3
P/E3.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,028.7
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)30
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/11

25.20

0.00 (0.00%)

00
16/11

25.20

0.00 (0.00%)

1,40035,280
15/11

25.20

0.00 (0.00%)

1,02025,729
14/11

25.20

0.00 (0.00%)

00
13/11

25.20

0.00 (0.00%)

00
10/11

25.20

0.80 (3.08%)

3007,560
09/11

26.00

0.00 (0.00%)

00
08/11

26.00

0.00 (0.00%)

451,035
07/11

26.00

2.40 (8.45%)

50013,000
06/11

28.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2017Ngày đăng ký cuối...

02/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố miễn nhiệm ông Tăng Bá Vương chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 02...

18/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ Người...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ, Thành viên HĐQT/ Kế...

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Thành chức vụ Chủ tịch HĐQT...

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Hoàng Thế Hiển chức vụ...

08/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ Kế...

08/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2017Thời gian họp:...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

22/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

14/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2016Ngày...

08/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt cuối...

26/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng...

14/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10...

14/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

15/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

26/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Trịnh Tấn Đệ chức vụ...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Gần Em...

01/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố bổ nhiệm ông Lê Duy Cửu chức vụ...

23/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đăng ký giao dịch thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm...

27/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015 Ngày giao dịch...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng...

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy...

17/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang phát hành cổ phiếu thưởng: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

03/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT chọn ngày 21/7/2015 là...

21/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ...

24/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

23/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015 Ngày giao dịch...

09/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015...

26/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09...

15/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

28/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày...

17/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013File gốc

21/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày giao dịch không...

30/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ...

27/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

29/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/20123. Lý do và mục...

03/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

29/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/20123. Lý do và mục...

30/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

04/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

26/03/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

18/01/2012

Phát hành cổ phiếu

ACE: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2012 · Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: ­ Tỷ lệ thực...

29/06/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ACE: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26...

24/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết 2011Link download

16/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

ACE: Nghị quyết 2011Link download

20/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2011 -...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

ACE - 27/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 25...

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: Dự kiến từ ngày 03/04 đến ngày 16/04/2010Địa điểm: Văn phòng CTCP Bê tông...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam