04:27, 19/02/2016

ACBS - Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố thay đổi thành viên Hội đồng thành viên ACBS như sau:

 - Người được bổ nhiệm: Nguyễn Đức Thái Hân

- Chức vụ: Ủy viên HĐTV

- Ngày hiệu lực: 28/01/2016

Tải file gốc
 

 
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Lịch sự kiện

19/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái chức vụ Chủ tịch HĐTV thay thế ông Andrew Colin Vallis từ ngày...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hông...

Doanh nghiệp cùng ngành