03:16, 12/04/2016

ACBS - Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bà Lê Thị Phương Dung thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc ACBS như sau:

- Người được miễn nhiệm: Lê Thị Phương Dung

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Ngày hiệu lực: 11/04/2016

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Lịch sự kiện

19/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái chức vụ Chủ tịch HĐTV thay thế ông Andrew Colin Vallis từ ngày...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hông...

Doanh nghiệp cùng ngành