07:36, 14/03/2016

ACBS - LNST năm 2015 giảm mạnh và chỉ đạt hơn 96 tỷ đồng

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) công bố Báo cáo tài chính năm 2015 (hợp nhất) như sau:

Cụ thể, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán năm 2015 đạt 101,5 tỷ đồng giảm 31,1% so với năm 2014. Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán giảm mạnh và chỉ đạt vỏn vẹn 9,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2014 doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán đạt tới 27,2 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2015 doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh đạt 282 tỷ đồng giảm 23,9% so với năm 2014. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động kinh doanh năm 2015 tăng mạnh ở mức 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chi phí hoạt động kinh doanh chỉ ở mức 16,3 tỷ đồng.

Chi phí cao, dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh, lãi gộp năm 2015 đạt khiêm tốn 165 tỷ đồng giảm tới 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 tăng 21,4% và ở mức 42,5 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2015 đạt 122,6 tỷ đồng, trong khi năm 2014 lợi nhuận thuần đạt tới 319,1 tỷ. Lãi sau thuế thu nhập doanh nhiệp năm 2015 giảm mạnh và chỉ đạt 96,3 tỷ đồng giảm 61,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Lịch sự kiện

19/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thái chức vụ Chủ tịch HĐTV thay thế ông Andrew Colin Vallis từ ngày...

18/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty TNHH Chứng khoán ACB công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nguyệt chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin thay thế ông Lê Hông...

Doanh nghiệp cùng ngành