03:04, 25/01/2017

AC4: Ngày 08/02/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung sau:

-    Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần ACC-244

-    Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

-    Mã chứng khoán: AC4

-    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-    Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.940.862 cổ phiếu (Hai triệu chín trăm bốn mươi nghìn tám trăm sáu mươi hai cổ phiếu)

-   Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 29.408.620.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bổn trăm linh tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

-    Ngày giao dịch: Thứ Tư, ngày 08/02/2017

-    Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.900 đồng/cổ phiếu

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

16.2

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu16.2
Giá mở cửa16.2
Giá cao nhất16.2
Giá thấp nhất16.2
Giá đóng cửa16.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,940,862
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)47.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,382.8
P/E4.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,807.9
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)18
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
16/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
15/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
14/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
13/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
10/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
09/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
08/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
07/11

16.20

0.00 (0.00%)

00
06/11

16.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

01/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần ACC - 244 (AC4) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuân chức vụ Thành viên HĐQT thay...

19/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 25...

24/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017Thời gian...

24/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

08/02/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần ACC - 244 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2...

20/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2016Thời gian thực...

01/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần ACC - 244 chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2015 Tỷ lệ thực hiện...

08/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần ACC - 244 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2015 Thời gian thực...

Doanh nghiệp cùng ngành