03:38, 24/04/2017

ABBank lên kế hoạch lợi nhuận 450 tỷ đồng

Năm 2016, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 288,4 tỷ đồng, tăng 168%; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 305,2 tỷ đồng, tăng 158% so với năm 2015.

Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 74.432 tỷ đồng, tăng 15%; tổng huy động khách hàng đạt 52.228 tỷ đồng, tăng 9%; dư nợ thị trường 1 đạt 40.141 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2015.

Năm 2017, dự kiến tổng tài sản của ABBank tăng 8%; tổng huy động khách hàng tăng 24%, đạt 64.669 tỷ đồng; tổng cho vay khách hàng tăng 28%, đạt 51.262 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 56%, đạt 450 tỷ đồng.

Những nội dung trên sẽ được ABBank trình Đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 27/4 tới, tổ chức tại TP.HCM.

Theo DTCK
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

0.0

0.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)531,949,629
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)508.4
P/E0.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,983.1
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Doanh nghiệp cùng ngành