Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

29/05/2012

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Vian Thông báo dừng giao dịchThời gian dừng giao dịch: 29/05/2012Lý do: Công ty không còn...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

VIA: Báo cáo tài chính quý 1 - 2012 Tải file dữ liệu gốc

13/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIA: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 - Tỷ lệ...

12/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vian thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2012 - Tỷ lệ...

22/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

31/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIA: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2011 Tỷ...

01/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vian công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

28/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIA: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 09/3/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 07/3/2011 - Lý do và mục đích:...

16/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vian công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

11/03/2011

Thay đổi BLĐ

Căn cứ Quyết định số 12-3/HĐQT-CT-QĐ ngày 10/3/2011 của CTCP VIAN Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi người...

24/02/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vian (VIA) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2011 -...

23/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vian công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download  (Theo hnx)

25/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VIA (UpCoM): Chốt danh sách để trả cổ tức đợt 1 năm 2010- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2010 - Lý do và mục đích :...

Doanh nghiệp cùng ngành