Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

10/07/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (AGC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 8 năm 2017Địa điểm tổ chức: Văn phòng...

17/07/2012

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang Thông báo dừng giao dịchThời gian dừng giao dịch: 17/07/2012

16/07/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

AGC: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

05/06/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

21/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

16/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

21/07/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

AGC: Nghị quyết 2011Link download

06/05/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

19/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (AGC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.  (Theo hnx)

06/01/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (AGC) thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2010Link download ...

18/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

11/10/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AGC - 24/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá ...

29/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

21/09/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cà phê An Giang (AGC) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông...

11/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

05/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

16/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 492/TB-TTLK ngày 16/04/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGC như sau: - Mã chứng khoán:...

24/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán

08/01/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2008

Doanh nghiệp cùng ngành