Yêu cầu ban hành nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Mạnh Nguyễn

18:18 04/11/2013

BizLIVE - Đối với chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phải ban hành Luật Tiền lương tối thiểu vào năm 2015.

Yêu cầu ban hành nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Năm 2014 sẽ xem xét mức lương cơ sở trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1987/QÐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27-5-2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Theo đó, Thủ tướng phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công từ năm 2013 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu, trong quý I/2014, Bộ Nội vụ sẽ ban hành Nghị định về chính sách tinh giản biên chế. Năm 2014 và các năm tiếp theo sẽ xem xét mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Đối với chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phải ban hành Luật Tiền lương tối thiểu vào năm 2015.

Còn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính có trách nhiệm ban hành nghị định về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quý IV/2013 triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam.

Tiếp đến, trong quý II/2014, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine