Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Tú Anh

06:59 14/07/2015

BizLIVE -

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và thành lập Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Xây khu trung chuyển hàng hóa tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Việc xây dựng khu trung chuyển được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc nông sản. Ảnh:TL

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng căn cứ nhu cầu thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh và khả năng ngân sách địa phương để xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc triển khai xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

Việc xây dựng góp phần giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tránh việc hàng nông sản xuất khẩu bị ép cấp, ép giá, giảm chất lượng khi chờ thông quan xuất khẩu.

Đồng thời chủ động làm việc với các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và cơ quan liên quan để được hướng dẫn về cơ chế, chính sách thực hiện dự án theo quy định hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công thương đã từng có cuộc làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Khu trung chuyển hàng hoá đầu tiên của Việt Nam tại Lạng Sơn.

Bộ Công thương cho rằng, việc xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đều nhằm mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, như tiếp nhận, đóng gói, bảo quản, làm thủ tục kiểm dịch, thông quan... 

Khu trung chuyển hàng hóa được kỳ vọng sẽ có vai trò không chỉ trong việc giải quyết ách tắc hàng hóa của các nước ASEAN, mà còn là khu vực để đóng gói, bảo quản và đặc biệt là đàm phán giá.

TÚ ANH