Vốn FDI cam kết vượt 10 tỷ USD 5 tháng đầu năm

Thảo Mai

11:37 26/05/2016

BizLIVE - Con số này tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,8 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Vốn FDI cam kết vượt 10 tỷ USD 5 tháng đầu năm

Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất.

Theo báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư, trong 5 tháng năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10,159 tỷ USD, tăng 136,4% so với cùng kỳ năm 2015.
Tính đến ngày 20/5, cả nước có 907 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,56 tỷ USD, tăng 155,9% so với cùng kỳ năm 2015 và 425 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2,59 tỷ USD, tăng 93,3% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,8 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2015.
Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 5 tháng năm 2016 đạt 48,263 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71,28% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 47,380 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2015.
Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài trong 5 tháng năm 2016 đạt 39,155 tỷ USD, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 5 tháng năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 9,108 tỷ USD.
 Công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất. 
Theo địa bàn đầu tư, trong 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 50 tỉnh, thành phố, trong đó Hà Nội dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 139 dự án cấp mới và 41 dự án điều chỉnh vốn, nâng tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,96 tỷ USD, chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư. 
Theo đối tác đầu tư, 5 tháng năm 2016 có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,42 tỷ USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. 

THẢO MAI

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine