Trồi sụt năng lực cạnh tranh của Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO

Thảo Mai

12:11 26/09/2015

BizLIVE - Các chỉ số sau năm 2007 cho thấy, chỉ số xếp hạng của Việt Nam có xu hướng giảm sút so với trước khi trở thành thành viên WTO.

Trồi sụt năng lực cạnh tranh của Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO

Ảnh minh họa.

Do Việt Nam chưa có một bộ chỉ số riêng để đánh giá về năng lực cạnh tranh quốc gia, các báo cáo phân tích thường dựa trên các thước đo quốc tế về năng lực cạnh tranh quốc gia như bộ chỉ số Cạnh tranh toàn cầu được đánh giá bởi Diễn đàn kinh tế thế giới.

Theo đó, Chỉ số Cạnh tranh toàn cầu 2014-2015 cho thấy Việt Nam xếp thứ 68, tăng 2 bậc so với chỉ số 2013-2014 xếp vị trí thứ 70 trên 148 quốc gia, cao hơn so với chỉ số 2012-2013 (75/144) nhưng thấp hơn nhiều so với chỉ số 2011-2012 (65/144) và chỉ số 2010-2011 (59/144).

Sau 1 năm gia nhập WTO, xếp hạng của Việt Nam năm 2008 là 70. Các chỉ số sau năm 2007 cho thấy, chỉ số xếp hạng của Việt Nam có xu hướng giảm sút so với trước khi trở thành thành viên WTO (năm 2006 xếp hạng 64), phản ánh những thay đổi trong năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận xét.

So sánh với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN, có thể thấy xếp hạng của Việt Nam năm 2014 vẫn ở mức thấp hơn so với các nước trong khu vực như Singapore xếp thứ 2, Maylaysia: 20, Thái Lan: 31, Indonesia: 34, Philipines: 52.

Dựa trên ba yếu tố quan trọng trong cách xếp hạng của WEF (thể chế, chính sách và năng suất), có thể thấy mặc dù chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao, nhưng Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện cả ba yếu tố này.

Ngoài những chuyển biến về thể chế, chính sách từ khi gia nhập WTO, số liệu thống kê của Việt Nam cho thấy có sự cải thiện trong yếu tố năng suất lao động xã hội, cụ thể năng suất lao động năm 2014 gấp 2,7 lần so với năm 2007, năng suất lao động bình quân năm giai đoạn 2007-2014 gấp 2,78 lần bình quân giai đoạn 2001-2006.

Tuy nhiên khi đặt trong so sánh với các nước bạn, năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/18 của Singapore, 1/6,5 của Malaysia và 1/2,7 của Thái Lan.

THẢO MAI

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ