TP.HCM: GDP ước tăng 9,8%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.538 USD

Linh Lan

07:36 09/12/2015

BizLIVE -

Năm 2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP.HCM ước đạt 961.960 tỷ đồng, tăng 9,8% - gấp 1,5 lần so với cả nước (GDP cả nước ước đạt 6,5%).

TP.HCM: GDP ước tăng 9,8%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 5.538 USD

GDP bình quân đầu người đạt 5.538 USD 

GDP năm 2015 của TP.HCM tăng cao nhất so với 3 năm gần đây khi GDP năm 2012 tăng 9,2%; năm 2013 tăng 9,3%; năm 2014 tăng 9,6%.

GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 5.538 USD. 

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, trong cơ cấu tăng trưởng GDP của thành phố thì tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ vẫn chiếm chủ yếu tới gần 60%, tăng 11% so với năm 2014 và đạt khoảng 683.000 tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố giá, doanh thu thương mại dịch vụ ước tăng 10%. Điều này cho thấy, sức mua của người dân thành phố năm 2015 vẫn duy trì mức tăng trưởng khá so với năm 2014 nếu loại trừ những biến động về giá cả.

Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 39%, tăng 7,7% và lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 1,0%, tăng 6,0% so với năm 2014.

Năm nay, chỉ số giá (CPI) của thành phố có những tháng tốc độ tăng trường âm. Ước cả năm 2015, CPI tăng khoảng 1%, thấp hơn mức tăng của cả nước (2%).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả năm ước đạt 285.500 tỷ đồng, tăng 11 % so cùng kỳ. Trong đó, vốn từ ngân sách ước đạt 26.268 tỷ đồng, nếu tính giải ngân vốn ODA ước đạt trên 30.268 tỷ đồng.

Nhập siêu cả năm 2,7 tỷ USD

Tình hình nhập siêu của thành phố gia tăng trở lại khi ước nhập siêu ở mức 2,7 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu năm 2015 gồm dầu thô ước đạt khoảng 30 tỷ USD, giảm 4,2% so cùng kỳ.

Nguyên nhân, lĩnh vực xuất khẩu thế mạnh của nông lâm thủy hải sản xuất khẩu lại giảm 11,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu về nhóm hàng công nghiệp lại tăng mạnh nhất tới 15%.

Thị trường xuất khẩu truyền thống là khu vực Châu Âu chỉ tăng nhẹ ở mức 10%, các doanh nghiệp xuất khẩu của thành phố chủ yếu khai thác các thị trường mới nổi là Châu Phi khi xuất khẩu tăng tới 38% và thị trường Châu Mỹ tăng gần 24% so với năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2015 của thành phố ước đạt 32,7 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tăng mạnh nhất là nhóm mặt hàng cần thiết phải nhập khẩu nhưng phải kiểm soát tăng tới gần 23%, tiếp đến mới là nhóm mặt hàng cần thiết phải nhập khẩu tăng 12,5%.

LINH LAN

Từ khóa: TP.HCM, GDP, kinh tế